ZAVOLEJTE SI NA RECEPCI

Slavonice
+420 384 396 167

Oslavany
+420 546 431 537

ZAVOLEJTE SI NA RECEPCI

Slavonice +420 384 396 167

Oslavany +420 546 431 537

Příspěvky pojišťoven na dentální hygienu v roce 2024

17. 6. 2024

Příspěvek VZP na dentální hygienu

Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2024 přispívá všem svým pojištěncům od 1 roku věku jednorázovým příspěvkem 1000Kč.

Obecnou podmínkou čerpání pro veškeré klienty od 1 roku je absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře pro dospělé nebo praktického lékaře pro děti a dorost (vykázáno pod kódy 01021, 01022, 02032), nikoliv preventivní prohlídkou ani pravidelnou prohlídkou u stomatologa.

O příspěvek si můžete do vyčerpání stanoveného limitu zažádat 2× ročně.

Příspěvek se nevztahuje na provedení částečné dentální hygieny stomatologem v rámci hrazené zdravotní služby, zákroky, výrobky a materiál v rámci ošetření u stomatologa, nákup přípravků pro dentální hygienu (např. zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, ústní vody apod.) a na bělení zubů.

K podání žádosti je zapotřebí mít doklad s datem vystavení mezi od  1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady, žádost se podává prostřednictvím on-line formuláře a aplikace Moje VZP.
Nejzazší datum podání žádosti je 31.12.2024

Příspěvek OZP na dentální hygienu

Příspěvek až 1 000 Kč na rok 2024 na dentální hygienu u Oborové zdravotní pojišťovny (207) získají děti i dospělí díky VITAKARTĚ a výhodám VITAKONTO. Příspěvek je sloučen v 1 Kupon s platností od 10.1.2024 do 30.11.2024 do maximální výše 1000Kč.

DŮLEŽITÉ: účtenky v lednu 2024 mohou mít datum z prosince 2023. Obecně ale platí, že v době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od vystavení.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově (1x za rok) bez ohledu na výši účtenky, nicméně v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek. Účtenka musí obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, na jehož rodné číslo je žádost podávána.

Příspěvek je možné využít na proplacení 50 % výše účtenky za služby dentální hygieny (pískování – AIR FLOW, odstranění zubního kamene, kyretáž, profylaxe, depurace, fluoridace, rekalcifikace, aplikace ochranných gelů/laků, ošetření krčků, flossing a scalling. Příspěvek není možné využít na stomatologické výkony ani na nákup zdravotnických pomůcek jako například zubních kartáčků.

Proplacení účtenky je podmíněné vykázanou stomatologickou péčí (preventivní prohlídka či jiný stomatologický zákrok) v období od 1.1.2023.

Pojištěnci OZP, kteří jsou dárci krve, krevní plazmy, kostní dřeně a orgánů mají možnost získat příspěvek až do výše 10 000 Kč na dentální hygienu, zubní pomůcky, ale i stomatologické zákroky u svého zubního lékaře.

Příspěvek ČPZP na dentální hygienu

Členové programu Bonus Plus u České průmyslové zdravotní pojišťovny (205) mají možnost, na základě nasbíraných bodů v rámci preventivních prohlídek, čerpat příspěvek na dentální hygienu, i nákup přípravků na ústní hygienu. Příspěvek na dentální hygienu pro děti i dospělé (max. 500 bodů/Kč). Pro dospělé a děti od 3 let je možné čerpat příspěvek i na vybrané přípravky ústní hygieny (max. 250 bodů/Kč). Příspěvek se nevztahuje na nákup ostatních produktů souvisejících s ústní hygienou – např. bělící přípravky, škrabky, párátka, zubní sprchy apod. Zakoupené produkty jsou určeny pro potřeby pojištěnce, který příspěvek čerpá (děti = dětské produkty apod.).

Dárci krve a kostní dřeně můžou dále čerpat příspěvek 500 – 6 000 Kč na stomatologickou péči (výkony a výrobky) a 1000Kč pro nové dárce.

 

Příspěvek VOZP na dentální hygienu

Jako člen programu Zdraví máte v roce 2024 nárok u Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (201) na příspěvek na dentální hygienu do výše 500 Kč na pojištěnce (děti, i dospělí). Pokud jste voják nebo máte v rodině vojáka a zároveň jste členem klubu Rodina vojáka nebo Válečný veterán, můžete čerpat příspěvek až do výše 700 Kč. Příspěvek se vztahuje pouze na dentální hygienu (ošetření či instruktáž), nikoli na nákup pomůcek nebo ošetření u zubního lékaře.

 

Příspěvek ZPMVČR na dentální hygienu

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211) nabízí v rámci programu prevence zubních onemocnění příspěvek pro děti (až 1500Kč) a dospělé (500Kč) na instruktáž (nácvik) dentální hygieny u dentální hygienistky 1x ročně. Termín podání žádosti je od 5.1.2024 do 31. prosince 2024.

 

Příspěvek RBP na dentální hygienu

Děti i dospělí, kteří jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna (213), mají možnost proplacené příspěvku na dentální hygienu (dětem do 18 let až do výše 1000 Kč a 700Kč dospělým od 19 let). Podmínkou je registrace v programu MojeRBP a online služba my123. Příspěvek je poskytován na provedení dentální hygieny. Nelze uplatnit na nákup prostředků dentální hygieny (např. zubní a mezizubní kartáčky, dentální nitě).